10 ชุดไปสนามบินกับแฟชั่นคลิกๆ

10 ชุดไปสนามบินกับแฟชั่นคลิกๆ

10 ชุดไปสนามบินกับแฟชั่นคลิกๆ การแต่งตัวไปสนามบินกลายเป็นแฟชั่นที่สาวๆ ต่างให้ความสำคัญ นอกจากความสะดวกสบายคล่องตัวแล้ว ความสวยดูดีก็เป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้เราจึงนำไอเดียการแต่งกายแฟชั่นสนามบินชิคๆ ที่จะช่วยทำให้สาวๆ ดูสวยเป๊ะ ตั้งแต่เริ่มเช็คอินจึงถึงที่หมายมาฝาก สวยปังพร้อมเที่ยวสุด! ถ้าพร้อมแล้วเราไปเก็บไอเดียแฟชั่นสนามบินกันเลย
กางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าผ้าใบคู่โปรด ลุ คเ รี ย บ ง่ า ยแ ต่ แอบปัง

10 ชุดไปสนามบินกับแฟชั่นคลิกๆ

เชิ้ตลายจุดกับกางเกงทรงหลวมสบายๆ

ยีนส์ขาดเซอร์ๆ กับแว่นตากลมดูลงตัว

ใส่เสื้อเอวลอยแล้วคลุมด้วยคาดิแกนตัวยาวดูทะมัดทะแมง

กางเกงวอร์มสีดำกับเสื้อแขนยาว ใส่แล้วได้ลุคเท่ๆ สปอร์ตๆ

ก า ง เ กง ยี น ส์ กั บ เ สื้ อ ยื ด แ บ ร น ด์ เ น ม   แ ต่ง ง่ า ย ๆ  แ ต่ ดู แ พ ง

กางเกงยีนส์คือเข้ากับทุกลุคเลย

กางเกงผ้าทรงนี้กำลังฮิตเลย ใส่กับเสื้อคอเต่าแล้วดูเหมือน Business woman


10 ชุดไปสนามบินกับแฟชั่นคลิกๆ
ชุดเดรสลายดอกใส่สบายได้ลุคหวานๆ

ชุดวอร์มเป็นเซ็ตก็ควรมีติดตู้ เหมาะกับใส่ไป Airport ซะจริงๆ

 

เ ป ลี่ ย น ส น า ม บิ น ใ ห้ เ ป็ น แ ค ท ว อ ล์ ค ด้ ว ย แ ฟ ชั่ น ชิ ค ๆ กั น ไ ด้ เ ล ย ค่ ะ ใ ค ร ที่ ป็ น ส า ย แ ฟ   อ ย า ก ไ ป ส น า ม บิ น แ บ บไ ม่ เ อ า ท์   แ ต่ ใ ส่ แ ล้ ว ต้ อ ง ลุ ก นั่ ง ไ ด้ ส ะ ด ว ก ล อ ง เ อ า ไ ป แ ต่ ง ต า ม กั น ดู จ้ า

Author: admin