แฟชั่นกับวันสบายๆ

แฟชั่นกับวันสบายๆ
เราจะพาทุกคนไปแต่งตัวสไตล์สบายๆ ลุคนี้ไม่ว่าจะแต่งอยู่บ้านก็คล่องตัวจะแต่งออกจากบ้านก็รับรอง ว่าต้องจับสายตาของใครหลายๆคนได้แน่นอน สำหรับสาวๆที่อยากจะแต่งให้เซ็กซี่แต่แอบความไว้ด้วยเบื่อกางเกงฟิตกันไหมคะสำหรับคนที่เบื่อจริงๆแน่นพุง แล้วอยากแต่งตัวสบายๆแต่สามารถออกไปไหนได้อยู่บ้านก็ได้ไม่เวอร์ไม่อลังแต่แซ่บ
วันนี้จะพาทุกคนไปส่องแฟชั่นที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นก็คือแฟชั่นกางเกงตัวใหญ่ + เสื้อตัวเล็ก คงคิดภาพไม่ออกว่าจะแต่งมาแล้วเป็นแบบไหน หรือจะออกมา ในสไตล์ไหนเราก็ต้องไปลองกันดู พาสาวๆไปค้นตู้เสื้อผ้ากันหน่อยคะ ว่าพอจะมีกางเกงตัวใหญ่ๆกันบ้างไหม ถ้าใครที่มีกางเกงตัวใหญ่ๆให้ลองนำมาแมตช์กับเสื้อสายเดี่ยวสีดำคอวีกว้างเผยหน้าอกสวยๆของเรากันไปเลยกางเกงให้เน้นเป็นกางเกงจับจีบ
ขาบานนะคะ ส่วนสีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลย ยิ่งถ้าจะออกไปข้างนอกลองแมทกับกระเป๋าสะพายสักรูปที่เป็นโทนสีเดียวกับการแต่งตัวอาจจะเป็นกระเป๋าสีดำหรือกระเป๋าสีน้ำตาลโทนอ่อนๆรับรองว่าแซ่บแน่ๆ

แฟชั่นกับวันสบายๆ
แฟชั่นกับวันสบายๆ

แต่ถ้าสำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบความวุ่นวายกางเกงธรรมดามันก็คงจะดูธรรมดาเกินไปให้ลองจัดเลี้ยงสักตัว แล้วบวกกับเสื้อเปิดไหล่แบบครอบแขน
ซึ่งมันจะทำให้โชว์หน้าท้องแบนราบแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเน้นเป็นเลี้ยงกางเกงตัวใหญ่ๆ ส่วนใครจะนำไปแม็กกับรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นก็รับรองว่าเก๋ไม่เบา กางเกงขาบานตัวโปรดของเราที่มีอยู่ 1 ตัวยังสามารถนำเอาไปแมทกับเกาะอกตัวเล็กๆได้ก็ลงตัวเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนใครที่ชอบความหรูหรานิดๆ
ก็แนะนำให้ใส่กับเสื้อครอบแขนกุดสีดำหรือสีพื้นที่แล้วแต่คุณจะชอบ บวกกับกางเกงเอวสูงขาบาน สีขาวหรือสีดำก็อาจจะได้ลุกกินคลีน แบบคุณหนูพี่ไม่ว่าจะแต่งอยู่บ้านหรือ

แ ต่ ง อ อ ก ข้ า ง น อ ก ก็ น่ า รั ก ไ ม่ เ บ า เ ล ย ค่ ะ  แ ล ะ สำ ห รั บ ส า ว ๆ ค น ไ ห น ที่ ช อ บ ใ ส่ เ สื้ อ แ ข น ย า ว
สำ ห รั บ แ ฟ ชั่ น แ น ว นี้ ค ง ต้ อ ง เ น้ น ใ ห้ ทุ ก ค น หั น ไ ป จั บ

เ สื้ อ ค อ เ ต่ า สั ก   1   ตั ว ม า แ ม ท กั บ ก า ง เ ก ง จี บ  พี่เ ป็ น ก า ง เ ก ง ข า บ า น ก้ อ น หิ น เ ป็ น โ ท น สี ต า ม ค ว า ม ช อ บ เ ห มื อ น กั น ลุ ค นี้ เ มื่ อ อ อ ก จ า ก บ้ า น รั บ ร อ ง ว่ า แ ซ่ บ แ น่ น อ น ค่ ะ แฟชั่นกับวันสบายๆ
กลับสู่หน้าหลัก>>>>>>>>>

Author: admin